W oparciu o system reservis realizowany jest projekt:

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W SPÓŁCE SELIDOR NAD WYKORZYSTANIEM JĘZYKA NATURALNEGO W INNOWACYJNEJ USŁUDZE REZERWACJI ONLINE

Celem jest wykorzystanie wypowiedzi formułowanych w języku naturalnym przez klientów do przeprowadzania procesu rezerwacji różnych usług zgodnie z intencją użytkownika. Projekt badawczy ma odpowiedzieć na pytanie czy połączenie systemu głebokiej analizy językowej wypowiedzi, wyodrębnionej dziedziny języka rezerwacji oraz działającego w czasie rzeczywistym klasycznego systemu bazodanowego jest w stanie osiągnąć wymagany, wysoki poziom skuteczności. Innymi słowy czy można zbudować system, który, choćby w wąskim wycinku rzeczywistości, zrozumie potrzeby użytkownika oraz ułatwi ich realizację, tak łatwo i naturalnie jak inny życzliwy człowiek.

Planowane efekty: oszczędności dla przedsiębiorców (personel nie musi odbierać telefonów, brak pomyłek, zmniejszenie liczby nieusprawiedliowonych nieobecności klientów); Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego (łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych i mających problem z obsługą komputera); Łatwy dostęp do możliwości, których wcześniej nie było („znajdź pierwszy termin u dowolnego kardiologa”)

Szczegóły: Projekt współfinansowanegy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie numer RPMA.01.02.00-14-5681/16-00)

Całkowita wartość: 3 354 916,10 PLN

Dofinansowanie: 3 354 916,10 PLN
Reservis używa cookies w celu personalizacji treści i analizy ruchu. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie można dopasować w ustawieniach przeglądarki.